Anslut dig till vårt nätverk!

Hej vad letar du efter?

Privacy Policy

Allmänna

Vi på techreviewer.de tar väldigt seriöst skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna sekretesspolicy. Användningen av denna webbplats är vanligtvis möjlig utan att lämna personuppgifter. I den utsträckning som vi samlar personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) genom tävlingar eller på något annat sätt, görs detta alltid så långt som möjligt på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi vill också påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt. När det gäller de begrepp som används, såsom "bearbetning" eller "ansvarig person" hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

ansvarig

Timo Altmeyer
Röntgenstr. 13
66346 Püttlingen

 E-post: timo@techreviewer.de
 Kont:  techreviewer.de/impressum/

Typer bearbetade data

Huvudsakligen kommer de data som du frivilligt skickar till oss att behandlas. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till, ditt förnamn, ditt namn och din e-postadress samt de textposter som du skickar via kontaktformuläret eller kommentarfunktionen. Dessutom sparas din IP-adress även när du skickar in en kommentar. Ytterligare uppgifter samlas automatiskt genom att besöka denna webbplats i serverns loggfiler och anonymiserade analysrapporter.

Syftet med bearbetningen

Uppgifterna samlas in för en smidig tillhandahållande av online-erbjudandet, dess funktioner och innehåll. Vidare används uppgifterna för att svara på kontaktförfrågningar och att kommunicera med dig som användare. Naturligtvis samlas data också som en säkerhetsåtgärd för att kunna vidta rättsstridighet så snart som möjligt.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst utan kostnad få information om ursprung, mottagare och syfte med dina personuppgifter lagrade. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av denna data. För detta ändamål samt för ytterligare frågor om dataskydd kan du kontakta oss när som helst på den adress som anges i avtryck. Dessutom har du rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Du har rätt att återkalla beviljat samtycke med verkan för framtiden. Du kan när som helst invända mot den framtida behandlingen av din data. Invändningen kan särskilt göras mot bearbetning för direkt marknadsföring.

 Radering av data 

Den data som behandlas av oss raderas eller begränsas i enlighet med Art. 17 och 18 DSGVO. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy är lagrade data raderas när de inte längre behövs för det avsedda ändamålet och strykningen av vilka inga juridiska krav på bevarande. Om inte uppgifterna raderas eftersom det krävs för andra och legitima ändamål kommer behandlingen att begränsas. Det betyder att data är blockerade och inte behandlade för andra ändamål.


Cookies

Liksom andra webbplatser använder vi sk cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies tjänar för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och lagras av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De kommer att raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem själv eller de raderas automatiskt. Dessa cookies tillåter oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och tillåter endast cookies i enskilda fall, utesluter godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktiverar automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Serverloggfiler

Vår server samlar automatiskt och lagrar information i så kallade serverns loggfiler, som din webbläsare sänder automatiskt till oss. Dessa är:

    • Webbläsartyp och webbläsareversion
    • Operativsystem som används
    • hänvisningsadress
    • Värdnamn för att komma åt datorn
    • Tidpunkt för begäran server

Dessa uppgifter är inte specifika personer. En sammanställning av dessa data med andra datakällor är inte gjort. Vi förbehåller oss rätten att överväga dessa data senare när vi blir medvetna om konkreta bevis för olaglig användning.

kontakt

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter att sparas i förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du lämnat där, för att behandla begäran och vid uppföljning. Vi skickar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke!

Matomo (tidigare Piwik)

Vi använder open source-programvaran Matomo (tidigare Piwik) för statistisk analys av besökarnas åtkomst. Matomo drivs lokalt på vår server. Den inspelade informationen överförs aldrig och aldrig till andra servrar eller överförs till tredje part. Uppgifterna används anonymt för att förbättra vårt erbjudande. IP-adresser anonymiseras i Matomo, utan den sista tupeln. Loggarna med användardata raderas senast efter 6 månader. Du kan när som helst inaktivera datainsamlingen av Matomo. Du hittar mer information om detta i följande ruta.

Klicka på knappen nedan för att ladda innehållet på analytics.saarfluencer.de.

Ladda innehåll

Om din webbläsare stöder "Do-Not-Track"-tekniken och du har aktiverat den, kommer ditt besök automatiskt att ignoreras. Uppgifterna som samlas in av Matomo behandlas uteslutande på det sätt och det ändamål som beskrivs ovan.

Google Analytics 4

Vi använder tjänsten "Google Analytics 4", som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, CA, USA) erbjuds för att analysera webbplatsanvändning av användare. Tjänsten använder "cookies" – textfiler som lagras på din enhet. Informationen som samlas in av cookies skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

IP-anonymisering används på denna webbplats. Användarens IP-adress förkortas inom EU: s medlemsstater och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Denna förkortning eliminerar den personliga hänvisningen till din IP-adress. Som en del av kontraktsuppgiftsavtalet, som webbplatsoperatörerna har ingått med Google Inc., använder Google Inc. den insamlade informationen för att sammanställa en utvärdering av webbplatsanvändning och webbplatsaktivitet och tillhandahåller tjänster relaterade till internetanvändning.

Du har möjlighet att förhindra att cookies lagras på din enhet genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Det finns ingen garanti för att du kommer att kunna komma åt alla funktioner på denna webbplats utan begränsningar om din webbläsare inte tillåter cookies. Du kan hitta mer information om dataanvändning av Google Inc. här: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

 Content Delivery Network 

Vi använder ett så kallat "Content Delivery Network" (CDN). Ett CDN är en tjänst som hjälper till att leverera innehåll från vårt onlineerbjudande, särskilt stora mediefiler som grafik eller skript, snabbare med hjälp av regionalt distribuerade servrar anslutna via Internet. Användardata behandlas enbart för ovannämnda syften och för att upprätthålla säkerheten och funktionaliteten hos CDN. Användningen baseras på våra legitima intressen, det vill säga intresset av säker och effektiv tillhandahållande, analys och optimering av vårt onlineerbjudande.

Googles webbfonter

Vi använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google för en enhetlig representation av teckensnitt. För att visa texter och teckensnitt korrekt laddas de nödvändiga webbteckensnitten när en sida öppnas och lagras i webbläsarens cache. För detta ändamål måste din webbläsare upprätta en anslutning till Googles servrar. Google får reda på att vår webbplats har nås via din IP-adress. Användningen av Googles webbteckensnitt sker i intresset av en enhetlig och tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbfonter används ett standardteckensnitt på din dator. Du hittar mer information om Google Web Fonts på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy på https://www.google.com/policies/privacy/.

 Teckensnitt fantastisk

Vi använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Fonticons, Inc. för enhetlig representation av teckensnitt och ikoner. När du ringer upp en sida laddar din webbläsare nödvändiga webbteckensnitt eller ikoner i din webbläsares cache för att visa texter, teckensnitt och ikoner korrekt. För detta ändamål måste webbläsaren du använder upprätta en anslutning till Fonticons, Inc.s servrar, varigenom Fonticons, Inc. får veta att vår webbplats har nås via din IP-adress. Font Awesome används för att få en enhetlig och tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder Font Awesome kommer ett standardteckensnitt på din dator att användas. Du hittar mer information om Font Awesome på https://fontawesome.com/help och i dataskyddsdeklarationen från Fonticons, Inc. på https://fontawesome.com/privacy.

Sociala medier

Youtube

YouTube-videor integreras via WordPress-plugin "YouTube Lyte". YouTube Lyte laddar bara ned förhandsgranskningsbilden av den inbäddade videon från YouTube-servrarna.

Vår webbplats använder plugins från YouTube, som drivs av Google. Sidans operatör är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor utrustade med ett YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern informeras vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto låter du YouTube tilldela ditt surfbeteende till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto. Mer information om hanteringen av användardata finns i YouTubes dataskyddsdeklaration på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Soundcloud

Plugins från det sociala nätverket SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Storbritannien.) kan vara integrerade på våra sidor. Du kan känna igen SoundCloud-plugin-programmen på SoundCloud-logotypen på de berörda sidorna. När du besöker våra sidor, efter att ha aktiverat plugin, kommer en direkt anslutning att upprättas mellan din webbläsare och SoundCloud-servern. SoundCloud får därmed informationen om att du har besökt vår sida med din IP-adress. Om du klickar på "Gilla-knappen" eller "Dela-knappen" medan du är inloggad på ditt SoundCloud-användarkonto kan du länka och/eller dela innehållet på våra sidor med din SoundCloud-profil. Detta gör att SoundCloud kan tilldela ditt besök på våra sidor till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i den överförda informationen eller dess användning av SoundCloud. Mer information finns i SoundClouds integritetspolicy på: https://soundcloud.com/pages/privacy

Om du inte vill att Soundcloud ska associera ditt besök på våra sidor med ditt SoundCloud-konto, logga du ut från ditt SoundCloud-konto innan du tillåter innehåll från SoundCloud-plugin.

andra

Vi använder inga sociala delningsalternativ, så ingen data överförs till tjänster som Facebook, Twitter, Google Plus eller Instagram. Endast en "social widget" är integrerad på enskilda undersidor, som innehåller direktlänkar till individuella techreviewers sociala medieprofiler. Om du klickar på en av dessa länkar kommer du att omdirigeras till motsvarande sociala medieprofil.

Kommentarer på denna webbplats

Förutom din kommentar, kommer kommentarfunktionen på den här sidan även att innehålla information om när kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte postar anonymt, namnet på ditt valda namn.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarfunktion lagrar användarnas IP-adresser. Alla kommentarer kommer att kontrolleras före aktivering. Ändå behöver vi denna information för att kunna agera mot författaren vid överträdelser som förolämpningar eller propaganda.

SSL-kryptering

Denna webbplats använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom de förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.

Affiliate-program

Techreviewer.com är en deltagare i Affiliate Affiliate Program och en partner till dessa annonseringsprogram, som tillhandahåller reklammaterial för webbplatser som tillåter placering av annonser och länkar för att tillhandahålla reklambidrag. Partnerprogrammen använder cookies för att följa uppkomsten av den klickade länken eller ordern. Bland annat kan leverantören av det associerade programmet känna igen att den affiliate-länken har klickats på denna webbplats.

Sammanfattningsvis är det nödvändigt för vår online erbjudande som vi kan spåra om användare som är intresserade av affiliate länkar och / eller tillgängliga uppgifter om erbjudanden som erbjuder klicka på initiativ av affiliate länkar eller vår onlineplattform upplever. För detta är affiliate länkar och våra erbjudanden kompletteras med vissa värden, till exempel, kan vara i en cookie, ställa in en del av länken eller på annat sätt. Värdena omfattar i synnerhet den första webbplatsen (referent), tid, online-identifierare för ägaren av webbplatsen som affiliate länken var online-identifierare för respektive erbjudande på nätet identifiering av användaren samt spårning specifika värden som annons-ID, associerat ID och kategorisering.

De online-användar-ID-er som används av oss är pseudonymvärden. Dvs online-ID inte innehåller ens personuppgifter såsom namn eller e-postadresser. De hjälper oss bara för att avgöra om samma användare som klickat på en affiliate länk eller är intresserade av vårt online-erbjudande för ett anbud fördel av det, säger till exempel ett avtal som ingåtts med leverantören. Men det är online-identitet omfattningen personligt eftersom partnerföretag och online-identitet också presentera oss med andra användardata. Precis som partnerföretag kan låta oss veta om en användare har uppfattat erbjudandet och vi kan betala till exempel bonusen.

Amazon Partnerset

Vi deltar i partnerprogrammet för Amazon Europe S.à.rl och partner i reklamprogrammet, som var utformat för att tillhandahålla ett medium för webbplatser med hjälp av vilket reklamkostnadsersättning kan tjänas genom placering av annonser och länkar till amazon.de. Amazon använder cookies för att kunna spåra ordernas ursprung. Bland annat kan Amazon känna igen att du klickade på partnerlänken på vår webbplats. Du hittar mer information om dataanvändning från Amazon i företagets dataskyddsdeklaration: http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och tillåter endast cookies i enskilda fall, utesluter godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktiverar automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs.

Operationsbolaget för Amazon Affiliate Program är Amazon Europe Core S.à.rl, Amazon EU S.à.rl, Amazon Services Europe S.à.rl och Amazon Media EU S.à.rl, alla fyra baserade 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg och Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich.

Trade Tracker

Vi är en del av TradeTracker Affiliate Program. TradeTracker och partners i reklamprogrammet använder så kallade spårningskakor för att spela in provisioner mellan affiliate och leverantör. En spårningskaka används för att spåra ursprunget till en order. Personliga data lagras inte. Endast ditt klick på reklamlänken eller bannern sparas, i form av ett ordinarie nummer, samt vårt identifikationsnummer på TradeTracker.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och tillåter endast cookies i enskilda fall, utesluter godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktiverar automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs.

TradeTracker drivs av TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Tyskland. Du kan komma åt TradeTrackers dataskyddsbestämmelser på https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

Shareasale

Vi är deltagare i ShareASale Partner Program. ShareASale och partners i reklamprogrammet använder så kallade spårningskakor för att registrera provision mellan affiliate och leverantör. En spårningskaka används för att spåra ursprunget till en order. Personliga data lagras inte. Bara ditt klick på reklamlänken eller bannern sparas, i form av ett ordinarie nummer, samt vårt identifikationsnummer på ShareASale.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och tillåter endast cookies i enskilda fall, utesluter godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktiverar automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs.

ShareASale drivs av ShareASale.com, Inc. 15 W. Hubbard STE 500 Chicago, Illinois 60654. Du kan komma åt ShareASales sekretesspolicy på http://shareasale.com/PrivacyPolicy.pdf.

admitad

Vi deltar i Admitad Affiliate Program. Admitad och partners i reklamprogrammet använder så kallade spårningskakor för att registrera provisioner mellan affiliate och leverantör. En spårningskaka används för att spåra ursprunget till en order. Personliga data lagras inte. Endast ditt klick på reklamlänken eller bannern sparas, i form av ett ordinarie nummer, samt vårt identifikationsnummer på Admitad.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och tillåter endast cookies i enskilda fall, utesluter godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktiverar automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs.

Admitads operativa företag är admittad GmbH, Lise-Meitner-Str. 8, 74074 Heilbronn, Tyskland. Du kan komma åt Admitads sekretesspolicy på https://www.admitad.com/en/cookies_usage_info/.

 Integration av tjänster och innehåll för tredje part 

Vi sätter i våra reserver utifrån våra legitima intressen (dvs intresset för analys, optimering och kostnadseffektiv drift av vårt online) innehåll eller tjänster som tillhandahålls av tredje part för att integrera deras innehåll och tjänster, såsom video eller teckensnitt (hädanefter jämnt kallad " content ").

Detta förutsätter alltid att tredjepartsleverantörer av detta innehåll uppfattar användarnas IP-adress, eftersom de inte skulle kunna skicka innehållet till sin webbläsare utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för att visa detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "webbfyrar") för statistiska eller marknadsföringsmässiga ändamål. "Pixel-taggarna" kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och innehåller bland annat teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisningswebbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt online-erbjudande, samt att vara länkad till sådan information från andra källor.